Specyfikacja formularza skróconego Caen Dt5534ep

Specyfikacja formularza skróconego Caen DT5534EP to specyfikacja, która jest używana do konfigurowania i monitorowania formularzy skróconych w systemach akwizycji danych. Specyfikacja zawiera szereg reguł i zasad dotyczących konfiguracji i monitorowania formularzy skróconych, w tym wymagane pola, formaty danych, wymagania dotyczące weryfikacji danych i kontroli jakości. Specyfikacja DT5534EP jest akceptowana przez większość systemów akwizycji danych i stała się jednym z najbardziej popularnych standardów używanych w tego typu systemach.

Ostatnia aktualizacja: Specyfikacja formularza skróconego Caen Dt5534ep

IK. 0630. 1. 2022 Sporządzenie,, Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Komorniki. "
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Sporządzenie dokumentacjiiny Komorniki" Sporządzenie,, Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Komorniki" 1 szt. 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR Urząd Gminy Komorniki
Stawna 1
62-052, Komorniki

Dokument nr: ID 559090, IK. 2022

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa. pl/transakcja/559090
Składania: 12-01-2022 09:50:00
Otwarcia: 12-01-2022 09:55:00

Wymagania:
Wymagania i specyfikacja
Szanowni Państwo,
informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.
Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.
Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.
W przypadku pytań:
- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 61 8100673
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.
tel. 22 101 02 02
e-mail: cwk@platformazakupowa. pl
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0, 00 PLN netto
0, 00 PLN brutto
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
3 Termin realizacji - 30. 07. 2022 Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
5 Formularz ofertowy oraz formularz skróconego obowiązku informacyjnego. - Należy załączyć wypełniony formularz ofertowy oraz formularz skróconego obowiązku informacyjnego. (Zamawiający wymaga załączenia pliku)

Uwagi:
Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa. pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Kontakt:
Urząd Gminy Komorniki Oddział: Wydział Infrastruktury Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
ul. Stawna 1
62-052 Komorniki
Kontakt za pomocą platformy zakupowej
https://platformazakupowa. pl/all? limit=100&tab=active&year=2022

 • Aplikacja umożliwia m. in. wystawianie i odbieranie faktur z KSeF oraz podgląd faktur.
 • Aktualizacja uwzględnia uwagi i sugestie zgłoszone podczas testów.

Aplikacja testowa jest dostępna w zakładce Bezpłatne narzędzia KSeF

Aplikacja Podatnika KSeF została zaktualizowana o:

 • mechanizm walidacji sum kontrolnych NIP,
 • możliwość generowania e-Faktury i UPO w formacie PDF,
 • mechanizm ostrzegania przed możliwym wystawieniem e-Faktury z tym samym numerem faktury (duplikatu),
 • możliwość pobierania paczki faktur z poziomu Listy faktur,
 • dodanie formularza skróconego dla faktury podstawowej,
 • dodanie kolumn z datami na Liście tokenów,
 • możliwość wyszukania sesji po numerze referencyjnym w Historii sesji,
 • możliwość wyszukania/autouzupełniania pól w sekcji Adres,
 • drobniejsze usprawnienia (m. zmiana szaty graficznej, dodanie widoku Home AP).
 • Aplikacji Podatnika KSeF umożliwia:

 • korzystanie z KSeF podatnikom i podmiotom uprawnionym przez tych podatników,
 • zarządzanie uprawnieniami i tokenami,
 • wystawianie i odbieranie faktur z KSeF.
 • Dodatkowo aplikacja umożliwia bez konieczności logowania

 • podgląd faktury (anonimowy dostęp do e-Faktury po wskazaniu jej indywidualnych cech),
 • weryfikację statusu wysyłki i możliwość pobrania UPO KSeF.
 • Wszelkie uwagi i sugestie, które pozwolą nam udoskonalić produkt i dostosować go do potrzeb użytkowników, prosimy przesyłać na info. pl.

  Uwaga! Testowe wersje Aplikacji Podatnika KSeF są nadal dostępne.

  Kontroluj dostęp do aplikacji opartej na modelu w Power Apps - Power Apps | Microsoft LearnPrzejdź do głównej zawartości

  Ta przeglądarka nie jest już obsługiwana.

  Przejdź na przeglądarkę Microsoft Edge, aby korzystać z najnowszych funkcji, aktualizacji zabezpieczeń i pomocy technicznej.

  • Artykuł
  • Czas czytania: 5 min

  Ustawienia formularzy Power Apps stanowią zestaw funkcji ułatwiających wyczyniom aplikacji sterowanych według modelu Konfigurowanie sposobu, w jaki użytkownicy będą uzyskiwać dostęp do formularzy w rozwiązaniu lub aplikacji. Z poziomu Ustawień formularza istnieją trzy różne obszary, z których może skorzystać twórca:

  • Ustaw role zabezpieczeń dla formularza.
  • Ustaw kolejność formularzy.
  • Ustawianie formularza bazowego tabeli.
  • Dostęp do ustawień formularza można uzyskać z obszaru Formularze w Power Apps lub na pasku poleceń w projektancie formularzy.

   Ustaw role zabezpieczeń dla formularza

   Różne osoby w organizacji mogą wchodzić w interakcje z tymi samymi danymi na różne sposoby. Menedżerowie mogą potrzebować opcji szybkiego przeglądania informacji w wierszu, a osoby zajmujące się usługami mogą wymagać formularza, który upraszcza wprowadzanie danych. Można spełnić różne wymagania przez przypisanie formularzy do ról zabezpieczeń, do których należą różne grupy osób.

   Gdy dla tabeli zdefiniowany jest więcej niż jeden formularz główny lub innego typu, można wybrać, których formularzy użytkownicy będą mogli używać na podstawie swoich ról zabezpieczeń. Ponieważ każda tabela musi mieć możliwość wyświetlania formularza dla każdego użytkownika, co najmniej jeden formularz musi być wyznaczony jako formularz,, bazowy" — formularz niewidoczny dla użytkowników, którego role zabezpieczeń nie mają żadnych formularzy jawnie do nich przypisanych.

   Uwaga

  • Nie możesz przypisać formularza Szybkiego tworzenia, Formularza skróconego ani Formularza karty do ról zabezpieczeń.
  • Dostęp do formularza może mieć inny program umożliwiający nieaktywny formularz główny. Można ustawić stan aktywny lub nieaktywny dla formularzy głównych. Funkcja ta została dodana przede wszystkim w celu zarządzania nowymi formularzami zawartymi podczas środowisk Microsoft Dataverse, ale można jej używać do uniemożliwiania użytkownikom korzystania z jakichkolwiek formularzy głównych.
  • Przypisywanie roli zabezpieczeń do formularza

   1. Zaloguj się w Power Apps, wybierz opcje Rozwiązania, otwórz wymagane rozwiązanie, wybierz tabelę, a następnie wybierz Formularze.

   2. Obok formularza głównego, dla którego chcesz skonfigurować role zabezpieczeń w formularzu, wybierz opcję ... , a następnie wybierz opcję Ustawienia formularza.

   3. W lewym panelu nawigacyjnym na stronie Ustawienia formularza wybierz opcję Rola zabezpieczeń.

   4. Wybierz jedną z następujących opcji:

   5. Aby ustawić role zabezpieczeń dla każdego użytkownika, należy wybrać opcję Wszyscy.
   6. Aby ustawić dostęp do formularza dla jednej lub kilku ról zabezpieczeń, należy wybrać Konkretne role zabezpieczeń. Następnie należy wybrać role zabezpieczeń, którym ma zostać udzielony dostęp z poziomu listy ról zabezpieczeń skonfigurowanych dla danego środowiska.

   7. Wybierz Zapisz i opublikuj.

   Ustaw kolejność formularzy

   Jeśli masz wiele formularzy głównych, szybkiego tworzenia, skróconych lub formularzy karty dla tabeli, możesz przypisać kolejność tych formularzy. Kolejność formularzy określa, które dostępne formularze będą wyświetlane domyślnie. Dostępne formularze główne mogą być dalej kontrolowane przez przypisywanie ról zabezpieczeń do formularza.

   Należy pamiętać, że kolejność formularzy nie określa, kto może wyświetlać formularz, czyli nim zarządzać, ustawiając role zabezpieczeń. Więcej informacji: Ustaw role zabezpieczeń dla formularza

  • Zaloguj się w Power Apps, wybierz opcje Rozwiązania, otwórz wymagane rozwiązanie, wybierz tabelę, a następnie wybierz Formularze.
  • Obok formularza głównego, dla którego chcesz skonfigurować role zabezpieczeń w formularzu bazowym, wybierz opcję ...
  • W lewym panelu nawigacyjnym na stronie Ustawienia formularza wybierz opcję Kolejność formularzy.
  • Wybierz odpowiedni zestaw formularzy, na przykład Formularz główny, Formularz szybkie tworzenie, Skrócony formularz lub Formularz karty.
  • Aby zmienić kolejność, przeciągnij i upuść formularz w górę i w dół listy w kolejności, w jakiej ma być wyświetlana użytkownikom. Możesz również użyć następujących skrótów klawiaturowych: Tab / Tab + Shift, aby przenieść fokus, spacja, aby zaznaczyć lub zwolnić formularz, oraz klawisze strzałek w dół / w górę, aby przenieść formularz. Wybierz Zapisz i opublikuj.Aby ustawić kolejność formularzy przy użyciu eksploratora rozwiązań, zobacz Kolejność przypisywania formularzy aplikacji opartych na modelu.
  • Ustawianie formularza bazowego tabeli

   Ustawienie formularza bazowego tabeli jest ważne, aby mieć pewność, że jeśli użytkownik nie ma żadnych przypisanych ról zabezpieczeń lub nie ma przypisanych ról zabezpieczeń dla typu formularza głównego, zawsze istnieje formularz „domyślny”, który ma być wyświetlany dla danej tabeli. Formularze bazowe są dostępne tylko w formularzach głównych i nie są stosowane w formularzach szybkie tworzenie, szybkie widoki i karty.

   Istnieje kilka różnych strategii, które należy uwzględnić podczas zarządzania formularzem bazowym tabeli.

   Dla wszystkich użytkowników jest wyświetlany ten sam formularz

   Jeśli dana tabela nie wymaga użycia wielu formularzy, nie potrzebny jest formularz bazowy.

   Utwórz formularz awaryjny

   Jeżeli używa się formularzy opartych na rolach, ponieważ chce się ograniczyć informacje, jakie mogą być wyświetlane lub edytowane, należy rozważyć możliwość tworzenia formularza, który wyświetla minimum informacji. Następnie wybierz konkretne role zabezpieczeń, ale nie wybieraj żadnych ról z wyjątkiem Administratora systemu. Wynik jest taki, że ten formularz nigdy nie będzie widoczny dla nikogo z wyjątkiem roli Administrator systemu i dla nikogo, kogo role zabezpieczeń nie zostały skojarzone z określonym formularzem. Możesz zawrzeć w formularzu zasób sieci Web HTML z informacjami o tym, dlaczego w formularzu widoczne jest niewiele informacji, oraz łącze do informacji dotyczących żądania zostania dodanym do roli zabezpieczeń, która jest przypisana do formularza lub załączyć nową rolę zabezpieczeń do formularza.

   Utwórz formularz ogólny

   Jeśli używasz formularzy opartych na rolach, aby zapewnić dostosowane środowisko bazujące na roli użytkownika, możesz ustawić najmniej specjalistyczny formularz jako formularz bazowy i skonfigurować go, aby był wyświetlany dla wszystkich. Następnie utwórz niestandardowe formularze dla określonych ról zabezpieczeń i skonfiguruj te formularze, aby wyświetlały się tylko dla ról zabezpieczeń, które tego wymagają. Nie włączaj tych formularzy jako bazowych. Wreszcie, w Ustawienia formularzy ustaw Kolejność formularzy, aby określić, które formularze mają być wyświetlone, szeregując je od tych z największą wyłącznością do tych z najmniejszą wyłącznością. Formularz bazowy znajdzie się u dołu listy. Strategia ta spowoduje, że ludzie będą widzieli formularz, który został dostosowany do ich roli jako domyślny formularz, chociaż nadal będą mogli używać selektora formularza, aby wybrać najczęściej używany formularz, jeśli chcą. Niezależnie od wybranego formularza pozostanie on ich domyślnym formularzem, dopóki nie wybiorą innego.

   Ustawianie formularza bazowego tabeli

  • W lewym panelu nawigacyjnym na stronie Ustawienia formularza wybierz opcję Formularze bazowe.
  • Aby wyłączyć formularz z poziomu kolejności alternatywnej, wyczyść to pole wyboru. W tym przykładzie formularz Informacje zostanie usunięty ze porządku bazowego.

   Aby włączyć formularz awaryjny, zaznacz pole wyboru obok formularza, aby go włączyć.

  • Wybierz Zapisz i opublikuj.
  • Użyj skryptów formularzy

   Kontekst formularzy interfejsu API klienta (formContext) zawiera odwołanie do formularza lub elementu w formularzu, takie jak, formant szybkiego widoku lub wiersz w edytowalnej siatce, względem którego jest wykonywany bieżący kod. Więcej informacji: Kontekst formularza interfejsu API klienta.

   Ważne

   Obiekt Xrm. Page jest przestarzały i należy użyć metody getFormContext z przekazanego obiektu kontekstu wykonywania w celu zwrócenia odwołania do odpowiedniego formularza lub elementu w formularzu.

   Zobacz także

   Omówienie opartego na modelu Projektanta formularzy

  Opinia

  Prześlij i wyświetl opinię dla

  Dodatkowe zasoby

  Specyfikacja formularza skróconego Caen Dt5534ep

  Bezpośredni link do pobrania Specyfikacja formularza skróconego Caen Dt5534ep

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Specyfikacja formularza skróconego Caen Dt5534ep